Beton natryskowy – torkret

Torkretowanie to usługa, która polega na pokrywaniu powierzchni mieszanką betonową za pomocą natrysku.

Metody torkretowania

Stosowane są dwie metody: torkret suchy i mokry. Wykorzystywane są w zależności od oczekiwanych rezultatów i rodzaju realizacji.

W metodzie mokrej mieszanka betonowa podawana jest do dyszy i za pomocą pneumatycznego wyrzutu rozprowadzana jest po powierzchni. Mieszanka ma stałe parametry gęstości i uziarnienia, co pozwala na zachowanie stałej konsystencji i utrzymanie efektu prac. Niewątpliwą zaletą jest brak pylenia, precyzja realizacji oraz możliwość uzyskania niezwykle cienkiej warstwy betonu.

Przy metodzie suchej mieszanka zostaje zmieszana z wodą dopiero podczas wyrzutu z dyszy. Możliwość zmieniania parametrów betonu w trakcie prac sprawia, że bardzo łatwo można dopasować mieszankę do oczekiwań. Jednocześnie można natryskiwać powierzchnie pionowe i poziome zmieniając jedynie gęstość mieszanki, poprzez regulację dopływu wody.

Metoda wybierana jest indywidualnie na podstawie analizy konstrukcji i badania oczekiwań.

Zakres prac

Wykorzystanie metody torkretowania jest bardzo szerokie. Zastosowanie ma przy:

  • zabezpieczeniu skarp
  • obudowie wykopów wstępnych z możliwością zbrojenia, gwoździowania lub kotwienia w gruncie
  • naprawie konstrukcji betonowych zarówno metodą mokrą, jak i suchą (dobór metody zależny jest od charakteru uszkodzeń i wymaganych parametrów naprawy)
  • renowacji istniejących konstrukcji – mosty, kominy, zbiorniki, mury, obiekty zabytkowe
  • wzmocnieniu murów oporowych

Realizacje

Zobacz
Zobacz
Zobacz