Techniki diamentowe

Technika diamentowego cięcia i wiercenia w materiałach budowlanych typu żelbet, beton, ceramika, itp. polega na wykorzystaniu specjalnych tarcz, lin lub wierteł, które w swojej konstrukcji posiadają bardzo odporne na ścieranie segmenty diamentowe.

Zastosowanie technik diamentowych

Techniki diamentowe wykorzystywana są szeroko w selektywnych rozbiórkach konstrukcji budowlanych, gdzie tylko fragment podlega usunięciu, podczas gdy pozostała część przewidziana jest do dalszego użytkowania. Technikę wykorzystujemy przy pracach modernizacyjnych i remontowych oraz na nowo powstających obiektach. Szerokie możliwości zastosowania pozwalają na duży zakres prac w materiałach budowalnych.

Wycinanie otworów w ścianach i stropach

Technika ta jest obecnie najnowocześniejszą i najszybszą metodą wykonywania przejść oraz przepustów w ścianach i stropach. Technika diamentowa doskonale spisuje się przy wycinaniu otworów pod montaż okien, drzwi, szybów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wykonywanie bruzd w betonie

Metoda diamentowego cięcia znalazła również szerokie zastosowanie przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju bruzd.

Wiercenie w betonie i innych materiałach budowlanych

Technika diamentowego wiercenia w betonie wykorzystywana jest do wykonywania wszelkiego rodzaju otworów cylindrycznych, począwszy od małych, a skończywszy na bardzo dużych średnicach. Wiercenie tą metodą znalazło bardzo duże zastosowanie przy instalacjach elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, teletechnicznych, gazowych itp.

Wiercenie techniką diamentową stosujemy również często w przypadku montażu przepustów, kotew (wklejanych, rozprężnych, przelotowych), słupów, barierek czy pobierania próbek betonu do analizy.

Zalety technologii diamentowych

Jest to metoda bezudarowa i bezpyłowa. Wycinanie fragmentów tą techniką daje gwarancję, że pozostała konstrukcja nośna nie ulegnie osłabieniu, a powstałe na skutek cięć powierzchnie będą gładkie, czyste, o równych krawędziach.

Przewagi użycia metody diamentowego cięcia i wiercenia:

  • niski poziom hałasu i brak drgań powodujących naruszenie statyki obiektu
  • brak zapylenia
  • duża precyzja dająca estetyczne wykończenie obrabianej powierzchni
  • szeroki dobór parametrów co daje wiele możliwości pracy na różnych powierzchniach
  • duża efektywność skrawania i wysoka jakość efektu prac

Efektywność technik diamentowych spowodowała ich błyskawiczny rozwój, co znalazło odzwierciedlenie w szerokiej gamie rodzajów urządzeń, których działanie oparte jest na metodzie diamentowego cięcia lub wiercenia.

Obecnie praktycznie każdy materiał budowlany, m.in. żelbet, asfalt, ceramika budowlana, kamień, szkło, można poddać obróbce przy użyciu technik diamentowych.

Tradycyjne metody obróbki betonu i ich wady

Konwencjonalne metody wykonywania otworów wymagają dużego nakładu pracy, postępy prac są powolne, generują dużo hałasu oraz pyłu co wyklucza tego typu technikę na etapie prac wykończeniowych. W przypadku wykonywania otworów w betonie zbrojonym dochodzi również konieczność wycinania stali zbrojeniowej, co dodatkowo wydłuża i komplikuje prace.

Przy tych wszystkich niedogodnościach efekty tradycyjnych prac nie są najlepsze: otwory mają nieprecyzyjne wymiary, krawędzie są nieregularne w wyniku kruszenia się betonu, wibracje powstające podczas prac powodują mikropęknięcia betonu, co bardzo obniża jego wytrzymałość.

Idealną alternatywą dla tradycyjnych metod jest cięcie i wiercenie za pomocą technik diamentowych.

Sprzęt w technologii diamentowej

W rozbiórkach obiektów budowlanych metodą bezudarowych technik diamentowych zastosowanie mają m. in. wiertnice ręczne i statywowe, piły tarczowe ścienne i drogowe, piły linowe, przecinarki ręczne, itp. Realizujemy prace przy użyciu najwyższej klasy specjalistycznego sprzętu - m.in. marki HILTI i TYROLIT HYDROSTRESS.

Realizacje

Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz