Fundamentowanie specjalne

Zachęcamy do współpracy w zakresie usług geotechnicznych z powiązaną kapitałowo firmą Tergon.

Firma Tergon zajmuje się wszelkimi pracami związanymi z: fundamentowaniem specjalnym, wzmacnianiem gruntu, zabezpieczaniem skarp i zboczy, obudowami wykopów.

Prace wykonywane są w technologiach: jet grouting, kolumny DSM, pale VDW, pale CFA, mikropale, gwoździe i kotwy gruntowe, siatki stalowe, ścianki szczelne, ściany berlińskie.

Więcej szczegółów bezpośrednio na stronie www.tergon.pl

Realizacje

Zobacz
Zobacz
Zobacz