Ręczne wyburzenia

Wykonujemy kontrolowane ręczne wyburzenia i rozbiórki obiektów, które z uwagi na założenia projektowe nie mogą zostać wyburzone przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego czy robotów wyburzeniowych.

Kiedy stosujemy ręczne metody prac?

Ręczne wyburzenia i rozbiórki są obecnie coraz rzadziej stosowane przy dużych przedsięwzięciach, ze względu na ich stosunkowo wysoki koszt i czasochłonność.

Czasami jednak ze względu na konieczną precyzję i delikatność wykonania, jedynie ręczne prace mają swoje zastosowanie. Wykorzystuje się je kiedy wybrane elementy konstrukcji mają zostać wykorzystane ponownie i nie mogą ulec zniszczeniu. Takie sytuacje mogą pojawiać się w zabytkowych obiektach, które są poddawane renowacji. Także wtedy, gdy cały obiekt ma zostać przeniesiony i odtworzony, np. w skansenie czy jego poszczególne elementy mają być wyeksponowane w muzeum. W takich przypadkach wykorzystywane są m. in. piły diamentowe, które pozwalają na niezwykłą precyzję prac.

Ręczne rozbiórki stosowane są także, gdy elementy konstrukcyjne, np. cegły, czy belki będą stanowiły podstawę wykonania innych obiektów.

Jak ryzyka niosą za sobą ręczne prace rozbiórkowe?

Prace ręczne przy rozbiórkach wymagają ogromnego doświadczenia. Istnieje bowiem duże zagrożenie uszkodzenia elementów czy naruszenia konstrukcji całego obiektu. Prace te niosą także ryzyko zniszczenia sąsiednich obiektów, a także wystąpienie obrażeń u osób znajdujących się w bliskim otoczeniu. Istnieje również niebezpieczeństwo niekontrolowanego zawalenia się obiektu.

Dlatego posiadanie wymaganych uprawnień, zaawansowanego sprzętu i ogromnego doświadczenia jest tak niezwykle istotne, przy tego rodzaju pracach.

Jaki sprzęt wykorzystywany jest do ręcznych rozbiórek obiektów?

Prace ręczne wykonujemy przy użyciu specjalistycznego sprzętu:

  • ręcznych młotów pneumatycznych i elektrycznych HILTI, Bosch, BROKK
  • klinów hydraulicznych firmy DARDA
  • pił diamentowych tarczowych i linowych

Realizacje

Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz