Skuwanie głowic pali

Skuwanie głowic fundamentowych pali betonowych wykonywane jest głównie za pomocą robotów wyburzeniowych i klinów hydraulicznych Darda, ale także przy dodatkowym zastosowaniu kucia ręcznego oraz technik diamentowych.

Wykonujemy kucie pali mało- i wielkośrednicowych, pali prefabrykowanych oraz łamanie głowic pali i baret. W zależności od dostępności terenu i zakresu prac dobieramy odpowiedni sprzęt i technologie.

Prace przy skuwaniu głowic pali powinny być wykonane w sposób niezwykle precyzyjny. W efekcie nie może nastąpić uszkodzenie zbrojenia pali. Zbrojenie jest istotnym elementem konstrukcyjnym, które przenosi obciążenia budowanego obiektu.

Zobacz film:

Realizacje

Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz