Równanie i mycie ścian szczelinowych

Wykonujemy wykończenie ścian szczelinowych po odkopaniu poprzez skucie młotkami elektrycznymi nierówności na powierzchni ścian oraz umycie myjkami wysokociśnieniowymi z pozostałości gruntu i bentonitu.

Realizacje

Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz