Kucie korony ścian szczelinowych

Wykonujemy kucie korony ścian szczelinowych przy użyciu ciężkich pneumatycznych narzędzi ręcznych z wykończeniem powierzchni młotkami elektrycznymi. Oferujemy usługę kucia ścian szczelinowych przy użyciu własnych sprężarek i zestawów do kucia lub też przy użyciu sprzętu powierzonego przez Zleceniodawcę.

Skuwanie korony ścian szczelinowych obejmuje usunięcie niepełnowartościowej wierzchniej warstwy betonu wymieszanego z płuczką bentonitową, przy jednoczesnym zachowaniu zbrojenia głównego, oraz przygotowanie powierzchni skutego betonu do połączenia z innymi elementami konstrukcji obiektu.

Realizacje

Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz
Zobacz