Wybierz język:
Profesjonalne i szybkie rozbiórki

Technologie


Radiowo sterowane roboty wyburzeniowe Brokk stanowią w dzisiejszych czasach najbardziej zaawansowane osiągnięcie techniki wyburzeń. Najnowsza generacja tych robotów to m. in. Brokk 100, Brokk 160 oraz Brokk 260. Zapewniają one wysoki poziom bezpieczeństwa oraz komfort podczas pracy dzięki całkowicie zdalnemu i bezprzewodowemu sterowaniu. Operator maszyny może obsługiwać urządzenie znajdując się poza jego strefą oddziaływania, z dala od rozkuwanych lub kruszonych elementów. Ponadto urządzenia Brokk pozwalają na ograniczenie hałasu i wibracji, z uwagi na elektryczne zasilanie oraz użycie lekkich młotów hydraulicznych lub szczęk kruszących.

Roboty wyburzeniowe Brokk dzięki małym rozmiarom i wadze w zakresie 1 - 5 ton (w zależności od modelu) sprawdzają się w ograniczonej przestrzeni, gdzie nie ma dostępu ciężki sprzęt wyburzeniowy. Najważniejsze jednak, że w miejscach trudnodostępnych, gdzie dotychczas mogli pracować jedynie ludzie z narzędziami ręcznymi, roboty wyburzeniowe Brokk osiągają wydajności porównywalne z ciężkim sprzętem wyburzeniowym.

Jednostki wyburzeniowe Brokk mają doskonały zasięg jak na tak małe urządzenia.  W zależności od potrzeb mogą pracować z różnym osprzętem wyburzeniowym, w tym m. in. lekkimi młotami hydraulicznymi, głowicami frezującymi lub szczękami krusząco - tnącymi.

Urządzenia Brokk 100, 160 i 260 przeznaczone są do różnego rodzaju prac rozbiórkowych w budownictwie, ale mogą być równie skutecznie stosowane w przemyśle cementowym i przetwórczym. 

Brokk 100 to jeden z najmniejszych, ale za to najbardziej zaawansowany technologicznie robot wyburzeniowy. Produkcja tego modelu rozpoczęła się w roku 2012. To najnowsze pokolenie maszyn wyburzających oferuje 35 procent więcej mocy w porównaniu do poprzednich, tej samej wielkości, maszyn. Zwiększenie mocy osiągnięto mimo zmniejszenia masy i wysokości maszyny, co ułatwia dostęp, sterowanie i pracę w ograniczonych przestrzeniach.

Wysokość transportowa maszyny to 115 cm, a jej szerokość wynosi zaledwie 78 cm. Waga Brokka 100 z młotem hydraulicznym Atlas Copco SB152 to 1132 kg.

Gąsienicowy układ jezdny pozwala na swobodne przemieszczanie się po nierównym terenie, jak również poruszanie się pomiędzy kondygnacjami po schodach lub windą.

Lekki młot wyburzeniowy Atlas Copco SB152 dzięki stosunkowo niewielkiej sile uderzeniowej 254 J/Nm może być stosowany w miejscach gdzie szczególną uwagę zwraca się na ograniczenie wibracji podczas prac rozbiórkowych.

Brokk 160 to kolejny model robota wyburzeniowego jeśli chodzi o wielkość i wydajność. Rozmiar i waga urządzenia są nadal małe, tak aby można było go stosować wewnątrz budynków bez dodatkowych podparć płyt stropowych, chyba że mamy do czynienia z konstrukcjami osłabionymi lub takie podparcie wymagane jest przez konstruktora.

Wysokość transportowa maszyny to 150 cm, a jej szerokość wynosi po zsunięciu gąsienic zaledwie 78 cm. Waga Brokka 160 z młotem hydraulicznym Atlas Copco SB202 to 1812 kg.

Gąsienicowy układ jezdny pozwala na swobodne przemieszczanie po nierównym terenie, jak również poruszanie się pomiędzy kondygnacjami po schodach lub windą.

Lekki młot wyburzeniowy Atlas Copco SB202 z siłą uderzeniową 406 J/Nm może być stosowany wszędzie tam gdzie kładzie się nacisk na szybki postęp prac rozbiórkowych przy jednoczesnym ograniczeniu wibracji. W przypadku remontów lub częściowej rozbiórki wybranych elementów konstrukcyjnych zaleca się przed rozpoczęciem rozkuwania oddylatowanie demontowanej części konstrukcji od części przewidzianej do dalszego użytkowania za pomocą cięcia w technice diamentowej. Takie rozwiązanie pozwala na  skuteczne ograniczenie wibracji oddziałujących na pozostawianą konstrukcję.

Urządzenie Brokk 160 można uzbroić również w głowicę frezującą, która stosowana jest do równania powierzchni betonowych, usuwania mleczka cementowego lub zdejmowania dowolnej grubości warstwy betonu. 

Brokk 260 to obecnie największy dostępny w Polsce robot wyburzeniowy przeznaczony do specjalnych prac rozbiórkowych w trudno dostępnych miejscach. Jego znakomite parametry jezdne oraz zasięg ramienia do 5m umożliwiają realizację najtrudniejszych zadań ze skutecznością bliską wydajności o wiele większego ciężkiego sprzętu wyburzeniowego. Robot wyburzeniowy Brokk 260 dużą siłę uderzeniową łączy z wysoką  precyzją sterowania i małymi rozmiarami urządzenia.

Wysokość transportowa maszyny to 153 cm, a jej szerokość wynosi 120 cm. Waga Brokka 260 z młotem hydraulicznym Atlas Copco SB302 to 3360 kg.

Lekki młot wyburzeniowy Atlas Copco SB302 z siłą uderzeniową 610 J/Nm daje możliwość uzyskania wysokich wydajności prowadzonych prac rozbiórkowych. W przypadku remontów lub częściowej rozbiórki wybranych elementów konstrukcyjnych przed rozpoczęciem rozkuwania młotem wyburzeniowym SB302 należy oddylatować demontowaną część konstrukcji od części przewidzianej do dalszego użytkowania za pomocą cięcia w technice diamentowej. Takie rozwiązanie pozwala na  skuteczne ograniczenie wibracji oddziałujących na pozostawianą konstrukcję.

W przypadku konieczności całkowitej eliminacji wibracji i hałasu podczas prac rozbiórkowych Brokk 260 może zostać uzbrojony w szczęki krusząco - tnące Darda CC520. Parametry szczęk, mimo małych rozmiarów, są bardzo wysokie - maksymalne rozwarcie szczęk wynosi 54 cm, co przy sile kruszenia betonu 48 ton i możliwości cięcia zbrojenia o średnicy do 28mm, pozwala na demontaż większości elementów konstrukcyjnych spotykanych w budownictwie kubaturowym.

Urządzenie Brokk 260 można uzbroić również w głowicę frezującą, która stosowana jest do równania powierzchni betonowych, usuwania mleczka cementowego lub zdejmowania dowolnej grubości warstwy betonu. 

Technika diamentowego cięcia i wiercenia w materiałach budowlanych typu żelbet, beton, ceramika, itp. polega na wykorzystaniu specjalnych tarcz, lin lub wierteł, które w swojej konstrukcji posiadają bardzo odporne na ścieranie segmenty diamentowe. Technika ta jest obecnie najnowocześniejszą i najszybszą metodą wykonywania przejść i przepustów w ścianach i stropach. Wykorzystywana jest też szeroko w selektywnych rozbiórkach konstrukcji budowlanych, gdzie tylko fragment konstrukcji podlega usunięciu, podczas gdy pozostała część przewidziana jest do dalszego użytkowania. Jest to metoda bezudarowa i bezpyłowa. Wycinanie fragmentów konstrukcji tą techniką daje gwarancję, że pozostała konstrukcja nośna nie ulegnie osłabieniu, a powstałe na skutek cięć powierzchnie będą gładkie, czyste o równych krawędziach. Technika diamentowa doskonale spisuje się przy wycinaniu otworów pod montaż okien, drzwi, szybów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Technikę tą wykorzystujemy przy pracach modernizacyjnych i remontowych oraz na nowo powstających obiektach. Metoda diamentowego cięcia znalazła również szerokie zastosowanie przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju bruzd.

Technika diamentowego wiercenia w betonie wykorzystywana jest do wykonywania wszelkiego rodzaju otworów cylindrycznych, począwszy od małych a skończywszy na bardzo dużych średnicach. Wiercenie tą metodą znalazło bardzo duże zastosowanie przy instalacjach elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, teletechnicznych, gazowych itp. Wiercenie techniką diamentową stosujemy również często w przypadku montażu przepustów, kotew (wklejanych, rozprężnych, przelotowych), słupów, barierek czy pobierania próbek betonu do analizy.

Zalety technik diamentowych:

• niski poziom hałasu podczas cięcia i wiercenia

• brak zapylenia

• duża precyzja parametrów

• wysoka jakość obrabianej powierzchni

• brak drgań powodujących naruszenie statyki obiektu

• duża efektywność skrawania

Efektywność technik diamentowych spowodowała ich błyskawiczny rozwój co znalazło odzwierciedlenie w obfitości rodzajów urządzeń, których działanie oparte jest na metodzie diamentowego cięcia lub wiercenia.

Obecnie praktycznie każdy materiał budowlany, m.in. żelbet, asfalt, ceramika budowlana, kamień, szkło, można poddać obróbce przy użyciu technik diamentowych.

W rozbiórkach obiektów budowlanych metodą bezudarowych technik diamentowych zastosowanie mają m. in. wiertnice ręczne i statywowe, piły tarczowe ścienne i drogowe, piły linowe, przecinarki ręczne, itp.

Firma KONKRET realizuje swoje prace w technikach diamentowych przy użyciu najwyższej klasy specjalistycznego sprzętu - m.in. marki HILTI i TYROLIT HYDROSTRESS

Kliny hydrauliczne Darda służą do bezudarowego oraz bezdetonacyjnego rozrywania materiałów, tam gdzie nie można wykorzystać materiałów wybuchowych lub urządzeń udarowych.

Napęd klinów Darda odbywa się poprzez agregaty hydrauliczne wyposażone w silniki spalinowe, elektryczne i pneumatyczne. Do stacji hydraulicznych darda można jednocześnie podłączyć 5 siłowników.

Efektywna siła rozrywania betonu przy użyciu klinów Darda wynosi w przypadku modelu C9 200ton, natomiast w przypadku modelu C12 do 413 ton. 

Powrót